Wat is het depositogarantiestelsel?

Om rekeninghouders van een bank te beschermen bij het faillissement van de bank, is het zogenaamde Depositogarantiestelsel (DGS) vastgesteld. Deze DGS garandeert banktegoeden tot maximaal € 100.000,- bij het faillissement van de bank. Voor de meeste rekeninghouders en bijna alle soorten rekening geldt deze garantie.