Wat is dekkingsgraad?

De term dekkingsgraad wordt gebruikt bij pensioenfondsen. Het is namelijk een indicatie van de vermogenspositie van het fonds. De dekkingsgraad kan berekend worden door het delen van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad vormt geen garantie voor de hoogte van de uitkeringen van het pensioenfonds, maar geeft wel een indicatie van de vermogenspositie.